logo BIP
Strona główna » MENU PODMIOTOWE » Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 Szukaj


Statut DPS

Kierownictwo i struktura organizacyjna

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

Ogłoszenia przetargi

Nabór na wolne stanowiska

Depozyty po zmarłych mieszkańcach

Redakcja Biuletynu

Sprawozdania finansowe


Strona rządowa BIP

Strona główna DPS


Instrukcja obsługi biuletynu

Administrowanie BIP


Autor tresci: Tadeusz Rutkowski
Opublikowane przez: Tadeusz Rutkowski
Numer wersji dokumentu: 3
pierwsza publikacja: 2004-08-18
tresc wytworzono: 2017-06-08
opublikowano: 2017-06-08

Organy i osoby sprawujace funkcje i ich kompetencje

  1. Organem prowadzącym Dom jest Gmina Białystok.

  1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

  1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu. Działa on jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Liczba odwiedzin strony: 0