logo BIP
Strona główna » MENU PODMIOTOWE » Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 Szukaj


Statut DPS

Kierownictwo i struktura organizacyjna

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

Ogłoszenia przetargi

Nabór na wolne stanowiska

Depozyty po zmarłych mieszkańcach

Redakcja Biuletynu

Sprawozdania finansowe


Strona rządowa BIP

Strona główna DPS


Instrukcja obsługi biuletynu

Administrowanie BIP


Autor tresci: Tadeusz Rutkowski
Opublikowane przez: Tadeusz Rutkowski
Numer wersji dokumentu: 4
pierwsza publikacja: 2004-08-18
tresc wytworzono: 2017-06-08
opublikowano: 2017-06-08

Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw

  1. Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10:00-11:00 oraz w czwartki w godzinach 14:00-15:00.

  2. Kierownicy działów, pracownicy samodzielnych stanowisk oraz inni upoważnieni pracownicy przyjmują interesantów każdego dnia pracy administracji Domu.

  3. Skargi i wnioski wpływające w formie pisemnej, telegraficznej lub wniesione ustnie do protokołu są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków.

Liczba odwiedzin strony: 0