logo BIP
Strona główna » MENU PODMIOTOWE » Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

 Szukaj


Statut DPS

Kierownictwo i struktura organizacyjna

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

Ogłoszenia przetargi

Nabór na wolne stanowiska

Depozyty po zmarłych mieszkańcach

Redakcja Biuletynu

Sprawozdania finansowe


Strona rządowa BIP

Strona główna DPS


Instrukcja obsługi biuletynu

Administrowanie BIP


Autor tresci: Tadeusz Rutkowski
Opublikowane przez:
Numer wersji dokumentu: 3
pierwsza publikacja: 2008-09-16
tresc wytworzono: 2017-07-11
opublikowano: 2017-07-11

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

  1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późń. zm.)

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964, z późń zm.)

  1. inne przepisy dot. domów pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

Liczba odwiedzin strony: 0