Logo DpsOd dnia 18 listopada 2011 r. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku posiada logo składające się z nazwy placówki w kolorze czarnym rozmieszczonej w dwóch liniach oraz elementu graficznego umieszczonego po lewej stronie nazwy. Słowo "Dom" wyróżnione jest większą czcionką. Grafika to symbol połowy choinki - świerka wykonana w trzech odcieniach zieleni - ciemna zieleń u dołu, średnia i jasna na górze. Wszystkie dokumenty wychodzące z Domu są od tego momentu sygnowane logo.

 Widok budynku
1. LOKALIZACJA

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 zlokalizowany jest w parku miejskim. Obszar działki zajmuje 1 ha 2764 m2 i sąsiaduje z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2. Posesja Domu Pomocy Społecznej jest otoczona z dwóch stron Lasem Zwierzynieckim. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej linii nr: 3 10 11 16 26 104 3n.

 

2. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla 188 osób przewlekle somatycznie chorych. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku. Dom działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późń. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964)
 • Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
 • regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku 27 listopada 2020 r. (Zarządzenie Nr 1052/20)
 • innych aktów prawnych(decyzja Wojewody Podlaskiego Nr PS-V.9423.5.2015.MN z dnia 26.05.2015 r. o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie Domu przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych - 188 miejsca, na czas nieokreślony. Powyższy Dom został wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej województwa podlaskiego pod pozycją 31).

3. ZADANIA I DZIAŁALNOŚĆ

Dom zapewnia osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności całodobową opiekę. Realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującym standardem usług:

 1. W zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
  1. Miejsce zamieszkania,
  2. Wyżywienie,
  3. Odzież i obuwie,
  4. Utrzymanie czystości;
 2. W zakresie potrzeb opiekuńczych, polegające na:
  1. Udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. Pielęgnacji,
  3. Niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 3. W zakresie potrzeb wspomagających, polegające m.in. na:
  1. Umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  2. Podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,
  3. Umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  4. Zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
  5. Stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
  6. Działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę jego możliwości

Wejście główne DPS
Dom dysponuje pokojami jednoosobowymi (15), dwuosobowymi (66) i trzyosobowymi (14). Pokoje wyposażone są w podstawowy sprzęt tj. łóżko, szafki nocne, szafy ubraniowe, stół i krzesła oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy z mieszkańców może według własnego pomysłu zaakcentować swoją indywidualność w pokoju poprzez rodzinne fotografie, przedmioty osobiste czy też ozdoby przez siebie wykonane. Mieszkańcy mają do dyspozycji cztery sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt elektroniczny, świetlicę, jadalnię, kaplicę, punkt biblioteczny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, bilard, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, punkty pralnicze i palarnie. Dom zapewnia codzienną prasę i tygodniki wedle zainteresowań. Umożliwia również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i pomoc psychologiczną. Nad prawidłowym odżywianiem pensjonariuszy czuwa dietetyk i kierownik działu opiekuńczego. W kaplicy odprawiane są w każdą niedzielę, wtorki, święta, pierwsze piątki i soboty miesiąca nabożeństwa przez kapelana katolickiego i prawosławnego.

W ramach działalności kulturalno - oświatowej organizowane są wyjazdy rekreacyjne i turystyczne, święta, uroczystości okazjonalne oraz imprezy artystyczne - wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania integracyjne, konkursy i zabawy taneczne. Nie pomija się też osób, które mogą tylko biernie uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. Mieszkańcy rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności artystyczne. Efektem tego są programy artystyczne prezentowane na imprezach odbywajacych sie w placówce i poza nią. Najsprawniejsi mieszkańcy czynnie uczestniczą w ważnych imprezach kulturalnych, muzycznych i recytatorskich naszego miasta zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Wybrane wydarzenia z życia Domu umieszczane są w kronice.

 

Na codzień mieszkańcy spotykają się w świetlicy, salach dziennego pobytu, pracowniach terapeutycznych i ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Aktywizacja mieszkańca odgrywa szczególną rolę w poprawie jakości jego życia. Racjonalne spędzanie wolnego czasu to najlepszy lek na poczucie rezygnacji i zobojetnienia. Aktywny senior, mimo wieku i często nie najlepszego stanu zdrowia czy braku najblizszej rodziny, odznacza się lepszą kondycją psychosomatyczną.

W doborze zajęć uwzględnia się możliwości i umiejętności podopiecznych, a także ich oczekiwania, zainteresowania i potrzeby. Zaspakajanie potrzeb estetycznych stwarza lepsze warunki dla biologicznej egzystencji, pogody ducha, daje większe poczucie szczęścia, satysfakcji z życia, wzbogaca życie wewnętrzne. Stąd też Dom umożliwia udział w terapii zajęciowej prowadzonej w następujących pracowaniach:
 • gospodarstwa domowego
  Mieszkańcy codziennie przygotowują smaczne potrawy nie wymagające dużego nakładu pracy i czasu. Poznają sposoby przyrządzania potraw, sprzęt gospodarstwa domowego i zasady posługiwania się nim, zasady zdrowego żywienia. Uczestniczą również w pogadankach tematycznych- kuchnie świata, konwenans towarzyski - savoir-vivre, wymieniają się własnymi przepisami i wspomnieniami kulinarnymi. Okresowo prowadzą również działkę kwiatowo- warzywną. Wspólne przygotowanie i degustacja potraw stwarza warunki domowego ciepła. W naszym Domu ulubionymi potrawami przygotowywanymi na zajęciach są: gofry, frytki, ciasta oraz placki.
 • pracowania plastyczna
  Mieszkańcy wykonują prace plastyczne takimi technikami jak kolaż, witraż, rysowanie pastelami, ołówkiem, malowanie na szkle, folii, brystolu, płótnie, kolorowanie wyrobów ceramicznych, wydzieranki. Wykonują również kwiaty z bibuły, obrazki z papieru fakturowanego, kartki okolicznościowe, ozdabiają przedmioty codziennego użytku.
 • pracownia muzykoterapii
  Mieszkańcy czynnie i biernie uczestniczą w próbach naszego zespołu "Świerki". Przy akompaniamencie pianina, akordeonu, gitary czy mandoliny wspólnie wykonują piosenki z dawnych lat, pieśni patriotyczne, okolicznościowe i religijne. Muzyka redukuje stres, obniża poziom napięcia i uspokaja, odwraca również uwagę od choroby i uatrakcyjnia pobyt w Domu.
 • bibloteka
  Czytanie odbywa się indywidualnie i grupowo. Mieszkańcy o słabym wzroku mają do dyspozycji książkę mówioną. Ulubione pozycje to beletrystyka, powieści historyczne i biografie.
 • pracownia haftu
  Mieszkańcy wykonują prace haftem gwiazdkowym, krzyżykowym i strukturalnym. Powstają piękne obrazy, kwiaty, kartki okolicznościowe.
 • pracownia komputerowa
  Pracownia funkcjonuje od września 2010 r. Mieszkańcy uczą się obsługi komputera, poznają możliwości wykorzystania komputera i internetu do efektywnego spędzania wolnego czasu. Ponadto rozwijają indywidualne zainteresowania, otwierają się na świat, komunikują z rodziną i znajomymi.
 • pracownia papieroplastyki
  Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem jednej techniki- mieszkańcy wykonują kulki z bibuły, którymi następnie wyklejają szablony obrazów. Ponadto tworzą z papieru przepiękne origami.
 • pracowania ceramiczna
  Funkcjonuje od października 2010 r. Mieszkańcy wykonują unikatowe prace z gliny (dotąd z białej, czerwonej i czarnej). W pracy wykorzystuje się różne techniki: lepienie z płatków gliny, lepienie z wałeczków, modelowanie w bryle, wyciskanie kształtów przy użyciu form gipsowych.
 • pracownia florystyczna
  Powstała również w październiku br. W miłej atmosferze mieszkańcy poznają techniki florystyczne oraz wiadomości z zakresu sztuki. Uczą się układania kwiatów indywidualnie i w zespole, tworzą ciekawe i różne tematycznie kompozycje z kwiatów żywych i sztucznych.