Klauzula informacyjna (dotyczy pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)Ogłoszenia

[27.03.2020] Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji systemów p.poż - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[19.03.2020] Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji systemów p.poż Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[28.02.2020] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków czystości - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[28.02.2020] Ogłoszenie o zamówieniu - Usługę odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych typu medycznego - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[21.02.2020] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków czystości Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) ikona pdf ikona doc

[20.02.2020] Ogłoszenie o zamówieniu - Usługę odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych typu medycznego Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[31.01.2020] Zapytanie ofertowe - dostawa rękawic jednorazowych - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[30.01.2020] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawy środków pomocniczych - refundowanych - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[24.01.2020] Zapytanie ofertowe - dostawa rękawic jednorazowych Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[23.01.2020] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawy środków pomocniczych - refundowanych Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[23.12.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa artykułów spożywczych - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[23.12.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Ochrona fizyczna obiektów DPS - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[20.12.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa środków dezynfekcyjnych - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[20.12.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa mrożonek - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[16.12.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Ochrona fizyczna obiektów DPS Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[16.12.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa artykułów spożywczych Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[13.12.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa mrożonek Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[13.12.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa środków dezynfekcyjnych Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[13.12.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Usługi pralnicze - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[06.12.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Usługi pralnicze Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[29.11.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa ryb - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[22.11.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa ryb Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[08.11.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa oraz montaż klimatyzatorów w kuchni i stołówce DPS - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[31.10.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa oraz montaż klimatyzatorów w kuchni i stołówce DPS Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

Anulowano [28.10.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - Dostawa oraz montaż klimatyzatorów w kuchni i stołówce DPS Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe ogłoszone dnia 28.10.2019 r. zostaje anulowane. Przepraszamy i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe.
Sprostowanie ikona pdf ikona doc
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[24.08.2019] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków medycznych - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[18.08.2019] Przetarg "Dostawa produktów mleczarskich" - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[18.08.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - dostawa owoców i warzyw - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[14.10.2019] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków medycznych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy - wersja edytowalna ikona pdf ikona doc

[11.10.2019] Przetarg "Dostawa produktów mleczarskich". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Specyfikacacja istotnych warunków zamówienia ikona pdf ikona doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ikona pdf ikona doc
Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy (wersja edytowalna) ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc
Wzór umowy ikona pdf ikona doc
Wykaz osób do kontaktu ikona pdf ikona doc

[11.10.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - dostawa owoców i warzyw. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[20.08.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - dostawa pieczywa i ciast - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[16.08.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - dostawa oraz wymiana hydrantu zewnętrznego - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[14.08.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - dostawa pieczywa i ciast - wynik częściowy Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[13.08.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - dostawa jaj kurzych - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[07.08.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - dostawa oraz wymiana hydrantu zewnętrznego Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[07.08.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - dostawa pieczywa i ciast Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Uzupełnienie informacji dotyczącej terminu i godziny składania ofert ikona pdf ikona doc

[05.08.2019] Ogłoszenie o zamowieniu - dostawa jaj kurzych Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[10.07.2019] Zapytanie ofertowe - dostawa środków dezynfekcyjnych - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[02.07.2019] Zapytanie ofertowe - dostawa środków dezynfekcyjnych Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[18.06.2019] Ogłoszenie o zamówieniu - usługa konserwacji, pomiarów elektrycznych i naprawy dźwigów. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[10.05.2019] Przetarg "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu" - zakończony. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[07.05.2019] Przetarg "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu" - wynik częściowy. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[30.04.2019] Przetarg "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Specyfikacacja istotnych warunków zamówienia ikona pdf ikona doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ikona pdf ikona doc
Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc
Wzór umowy ikona pdf ikona doc
Wykaz osób do kontaktu ikona pdf ikona doc

[26.04.2019] Przetarg "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu" - unieważniony. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[19.04.2019] Przetarg "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Specyfikacacja istotnych warunków zamówienia ikona pdf ikona doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ikona pdf ikona doc
Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc
Wzór umowy ikona pdf ikona doc
Wykaz osób do kontaktu ikona pdf ikona doc

[02.04.2019] Ogłoszenie o sprzedaży - dźwigi osobowe hydrauliczne Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[25.02.2019] Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[19.02.2019] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości - higiena osobista mieszkańców - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[19.02.2019] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości - utrzymanie czystości w pomieszczeniach - wynik Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[15.02.2019] ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[15.02.2019] Zapytanie ofertowe - Usługa całodobowego monitorowania lokalnej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej - wynik. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[12.02.2019] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości - higiena osobista mieszkańców Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[12.02.2019] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości - utrzymanie czystości w pomieszczeniach Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[08.02.2019] ogłoszenie o zamówieniu - Usługa odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[07.02.2019] Zapytanie ofertowe - Usługa całodobowego monitorowania lokalnej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[25.01.2019] Zapytanie ofertowe - Dostawa środków pomocniczych, refundowanych, wypisywanych przez lekarzy. - wynik. Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[18.01.2019] Zapytanie ofertowe - Dostawa środków pomocniczych, refundowanych, wypisywanych przez lekarzy. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[18.01.2019] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa rękawic jednorazowyc - wynik. Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[11.01.2019] Zapytanie ofertowe - Dostawa rękawic jednorazowych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[04.01.2019] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa mrożonek - wynik. Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[04.01.2019] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów spożywczych. - wynik. Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[28.12.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa mrożonek. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[28.12.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów spożywczych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[27.12.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa drukarki fiskalnej - wynik. Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[18.12.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa drukarki fiskalnej. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[17.12.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona fizyczna obiektów DPS. - wynik. Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[10.12.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona fizyczna obiektów DPS. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[07.12.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pralnicze. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[16.11.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków medycznych - wynik. Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[13.11.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ryb - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[13.11.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa klimatyzatora - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[9.11.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków medycznych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy - wersja edytowalna ikona pdf ikona doc

[2.11.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ryb. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy - wersja edytowalna ikona pdf ikona doc

[31.10.2018] Przetarg "Dostawa produktów mleczarskich" - wynik. Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[31.10.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa owoców i warzyw - wynik. Pliki do pobrania
Wynik ikona pdf ikona doc

[30.10.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż klimatyzatora. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[24.10.2018] Przetarg "Dostawa produktów mleczarskich". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Specyfikacacja istotnych warunków zamówienia ikona pdf ikona doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ikona pdf ikona doc
Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc
Wzór umowy ikona pdf ikona doc
Wykaz osób do kontaktu ikona pdf ikona doc

[24.10.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa owoców i warzyw. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy - wersja edytowalna ikona pdf ikona doc

[23.10.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa owoców i warzyw - unieważnione. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[16.10.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa owoców i warzyw. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy - wersja edytowalna ikona pdf ikona doc

[25.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieczywa i ciasta - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[24.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieczywa i ciasta - wynik częściowy. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[18.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieczywa i ciasta. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[17.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ciasta- uniewaznienie. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[17.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieczywa - uniewaznienie. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[07.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ciasta. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[07.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieczywa. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[18.07.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa jaj kurzych - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[10.07.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa jaj kurzych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[12.06.2018] Przetarg "Przebudowa części budynku wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9" - wynik Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[15.05.2018] Przetarg "Przebudowa części budynku wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9". Pliki do pobrania
[04.06.2018] Informacja z sesji otwarcia ofert ikona pdf ikona doc
[29.05.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ikona pdf ikona doc
[29.05.2018] Zmiana treści SIWZ ikona pdf ikona doc
[25.05.2018] Odpowiedzi na zapytania ikona pdf ikona doc
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
SIWZ ikona pdf ikona doc
Załączniki numer 1-6 ikona pdf ikona doc
Załącznik numer 7 ikona pdf ikona doc

[08.05.2018] Przetarg - Dostawa mięsa, wędlin i drobiu - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[02.05.2018] Przetarg - Dostawa mięsa, wędlin i drobiu - wynik częściowy. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[30.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków dezynfekcyjnych - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[25.04.2018] Przetarg "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Specyfikacacja istotnych warunków zamówienia ikona pdf ikona doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ikona pdf ikona doc
Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc
Wzór umowy ikona pdf ikona doc
Wykaz osób do kontaktu ikona pdf ikona doc

[25.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa mięsa, wędlin i drobiu - unieważnienie. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[23.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków dezynfekcyjnych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[18.04.2018] Przetarg "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Specyfikacacja istotnych warunków zamówienia ikona pdf ikona doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ikona pdf ikona doc
Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc
Wzór umowy ikona pdf ikona doc
Wykaz osób do kontaktu ikona pdf ikona doc

[27.02.2018] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości "utrzymanie czystości" - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[27.02.2018] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości "higiena osobista" - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[20.02.2018] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości - utrzymanie czystości. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[20.02.2018] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości "higiena osobista". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[02.02.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa rękawic jednorazowych - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[26.01.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa rękawic jednorazowych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[25.01.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków pomocniczych, refundowanych, wypisywanych przez lekarzy - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[24.01.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa mrożonek - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[18.01.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków pomocniczych, refundowanych, wypisywanych przez lekarzy. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[17.01.2018] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa mrożonek. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[27.12.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona fizyczna obiektów DPS - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[14.12.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona fizyczna obiektów DPS. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[08.12.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi pralnicze. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[29.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków medycznych - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[23.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów spożywczych - wynik Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[22.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa środków medycznych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[16.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów spożywczych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[16.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ryb - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[15.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów spożywczych - unieważnione. Pliki do pobrania
Unieważnienie. ikona pdf ikona doc

[09.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ryb. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[08.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów spożywczych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[02.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa owoców i warzyw - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[26.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa owoców i warzyw. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[25.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa owoców i warzyw - unieważnione. Pliki do pobrania
Unieważnienie. ikona pdf ikona doc

[17.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa owoców i warzyw. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[10.10.2017] Przetarg "Dostawa produktów mleczarskich" - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[03.10.2017] Przetarg "Dostawa produktów mleczarskich". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Specyfikacacja istotnych warunków zamówienia ikona pdf ikona doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ikona pdf ikona doc
Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc
Wzór umowy ikona pdf ikona doc
Wykaz osób do kontaktu ikona pdf ikona doc

[02.10.2017] Przetarg "Dostawa produktów mleczarskich" - unieważniony. Pliki do pobrania
Unieważnienie. ikona pdf ikona doc

[20.09.2017] Przetarg "Dostawa produktów mleczarskich". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Specyfikacacja istotnych warunków zamówienia ikona pdf ikona doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ikona pdf ikona doc
Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc
Wzór umowy ikona pdf ikona doc
Wykaz osób do kontaktu ikona pdf ikona doc

[19.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieczywa - wynik. Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[14.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieczywa. - wynik częściowy Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[07.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieczywa. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[06.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa pieczywa" - unieważnione Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[06.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa ciast." - wynik częściowy (cena) Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[30.08.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ciast. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[30.08.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa pieczywa. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[29.08.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa jaj kurzych - wynik Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[22.08.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa jaj kurzych. Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc

[28.07.2017] Zapytanie ofertowe "Dostawa środków dezynfekcyjnych". - wynik Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[18.07.2017] Zapytanie ofertowe "Dostawa środków dezynfekcyjnych". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) ikona pdf ikona doc

[10.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu." - zakończony Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[09.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu." - wynik częściowy (cena) Pliki do pobrania
Wynik. ikona pdf ikona doc

[02.05.2017] Przetarg "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu.". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Specyfikacacja istotnych warunków zamówienia ikona pdf ikona doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ikona pdf ikona doc
Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy (wersja edytowalna) ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc
Wzór umowy ikona pdf ikona doc
Wykaz osób do kontaktu ikona pdf ikona doc

[27.04.2017] Przetarg "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu." - unieważniony Pliki do pobrania
Unieważnienie. ikona pdf ikona doc

[20.04.2017] Przetarg "Dostawa mięsa, wędlin i drobiu.". Pliki do pobrania
Ogłoszenie ikona pdf ikona doc
Zmiana ogłoszenia ikona pdf ikona doc
Specyfikacacja istotnych warunków zamówienia ikona pdf ikona doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ikona pdf ikona doc
Oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ikona pdf ikona doc
Formularz cenowy (wersja edytowalna) ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc
Wzór umowy ikona pdf ikona doc
Wykaz osób do kontaktu ikona pdf ikona doc

[12.04.2017] Dostawa środków medycznych (typu opatrunki, sprzęt jednorazowy) na potrzeby realizacji zadań DOP (do apteczek w gabinetach zabiegowych) - wynik Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc

Zapytanie ofertowe - [05.04.2017] Dostawa środków medycznych (typu opatrunki, sprzęt jednorazowy) na potrzeby realizacji zadań DOP (do apteczek w gabinetach zabiegowych) Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc

[20.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Przegląd i konserwacja systemów p. poż. - wynik Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc

[13.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - Przegląd i konserwacja systemów p. poż. Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc

[03.03.2017] Ogłoszenie - Przegląd i konserwacja systemów p. poż. - nieaktualne Pliki do pobrania
Ogłoszenie. -nieaktualne ikona pdf ikona doc

[14.02.2017] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości "utrzymanie czystości" - wynik Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc

[14.02.2017] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości "higiena osobista" - wynik Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc

[08.02.2017] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości - utrzymanie czystości Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc

[08.02.2017] Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości - higiena osobista Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc

[07.02.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy leków refundowanych - wynik Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc

[06.02.2017] Dom Pomocy Społecznej zatrudni osobę na stanowisko dietetyka w pełnym wymiarze czasu pracy. Kontakt - kadry tel. 85 745 80 84

[27.01.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy leków refundowanych Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc

[27.01.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy środków pomocniczych - wynik Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc

[19.01.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy środków pomocniczych Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc

[17.01.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa rękawic jednorazowych - wynik Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc

[11.01.2017] Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa rękawic jednorazowych Pliki do pobrania
Ogłoszenie. ikona pdf ikona doc
Formularz ofertowy ikona pdf ikona doc

Copyright © DPS Białystok 2008 - 2016