Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem"

Informacja o naborze pracowników

Informacja o wyniku naboru.


"I ja potrafię- warsztaty sztuki ludowej". Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta BiałegostokuOgłoszenie o naborze na stanowisko pracy
Formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja o naborze pracowników

Lista osób spełniających wymagania formalne
Informacja o wyniku naboru.


"Działania terapeutyczne ukierunkowane na usprawnianie aparatu mowy u osób z afazją"
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie umowy z Miastem BiałystokOgłoszenie o naborze na stanowisko pracy
Formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2017

Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w 2017 roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:
- Prezydenta Miasta Białegostoku,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
- Oddziału PFRON w Białymstoku,
- Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych,
- Firmy IPSON,
- Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
- Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
- osobom prywatnym oraz wolontariuszom.


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2016

Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w minionym roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:
- Wojewody Podlaskiego,
- Prezydenta Miasta Białegostoku,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
- Oddziału PFRON w Białymstoku,
- Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
- Firmy IPSON,
- Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
- Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
- Telewizji Polskiej Białystok i Polskiemu Radiu Białystok,
- osobom prywatnym oraz wolontariuszom.


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Chorych Somatycznie i Niepełnosprawnych „Dobrze Być Razem” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej i Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt.:

"OPIEKA NAD OSOBAMI ZE SCHORZENIAMI UKŁADU ODDECHOWEGO
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM- JAKA JEST?"
, która odbędzie się w dniu 26 października 2016 r.

Szczegółowe informcje
Karta zgłoszeniowa
Program konferencji 26.10.2016 r.
Plakat promocyjny

Patronat honorowy


Patronat medialny


Zrealizowano przy wsparciu finansowym PFRONSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2015

Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania instytucjom, partnerom i osobom prywatnym, które wspierały naszą działalność. Szczególne podziękowania kierujemy do:
- Prezydenta Miasta Białegostoku,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
- Oddziału PFRON w Białymstoku,
- Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
- Firmy IPSON,
- Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
- Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
- darczyńcom prywatnym oraz wolontariuszom.


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2014

W dniu 29 października 2014 r. w Centrum Dydaktyczno – Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się Konferencja pt. "OPIEKA NAD OSOBAMI ZE SCHORZENIAMI UKŁADU NERWOWEGO W BIAŁYMSTOKU- JAKA JEST?" zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Chorych Somatycznie i Niepełnosprawnych "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 wraz z partnerami:
Konferencję zrealizowano przy wsparciu finansowym PFRON.

Podczas konferencji zaprezentowano 13 wystąpień w dwóch panelach: klinicznym i społecznym. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści m. in.: prof. dr hab. n. med. Wiesław Drozdowski, dr n. med. Katarzyna Snarska, prof. dr hab. n. med. Barbara Bień, dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel, dr hab. n. med. Jan Kochanowicz, prof. dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz, Tomasz Połeć – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
Uczestnikami konferencji byli pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Wojewódzkiego Szpitala w Białymstoku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Zespołów Pracowników Socjalnych MOPR-u, Szpitala Publicznego ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, DPS w Choroszczy, DPS w Mońkach, Fundacji „Oswoić Świat”, Caritas Archidiecezji Białostockiej- Centrum Integracji Społecznej.

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE WSZYSTKIM OSOBOM I INSTYTUCJOM, KTÓRE WŁOŻYŁY WKŁAD W ORGANIZACJĘ KONFERENCJI.

Szczególne podziękowania kierujemy również do Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku za objęcie naszej konferencji Patronatem Honorowym oraz Telewizji Polskiej Oddział Białystok i Radiu Białystok za opiekę medialną.
DZIĘKUJEMY:
- naszym partnerom, bez których to spotkanie nie byłoby możliwe: Pani prof. E. Krajewskiej –Kułak, Pani U. Styczyńskiej, Pani doc. B. Wojszel, Panu dr M. Cybulskiemu,
- wolontariuszom i studentom obsługującym stoiska i wystawy,
- wszystkim prelegentom za trud włożony w przygotowanie prezentacji i uczestnikom za przyjęcie zaproszenia.
Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych, Seni i Ipson, Aptece Pod Lwem, fimie Promostal i Szkole Estradowej w Białymstoku.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się również w przyszłości z Państwa przychylnością.


Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „Dobrze Być Razem” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej, IX Międzynarodową Konferencją Naukowo- Szkoleniową "Życiodajna Śmierć", Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Podlaskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt.: "OPIEKA NAD OSOBAMI ZE SCHORZENIAMI UKŁADU NERWOWEGO W BIAŁYMSTOKU- JAKA JEST?". Konferencja odbędzie się w dniu 29.10.2014 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej 37. Będą jej towarzyszyć wystawy i stoiska z poradnictwem dla osób starszych i niepełnosprawnych, udzielanym przez kadrę naukową i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. WSTĘP WOLNY. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Szczegóły poniżej
zaproszenie
karta zgłoszeniowa
informacje dla parterów
patronaty
plakat
program


W imieniu Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" oraz Wydziałowej Komisji ds. Wolontariatu i Promocji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku serdecznie zapraszamy na koncert charytatywny "Kolęduj z Nami", który odbędzie się 21 stycznia 2014 roku (wtorek) o godz. 17.00 w Aula Magna Pałacu Branickich. Szczegółowe informacje tutaj.


W dniu 4 stycznia 2013 r. zostało zarejestrowane przy naszym Domu Stowarzyszenie na rzecz osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych „Dobrze być razem”. Zrzesza ono członków zarówno spośród pracowników, jak i mieszkańców Domu. Może również zrzeszać osoby fizyczne i prawne.

Główne cele działalności to:
  • wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9;
  • poprawa jakości i warunków życia osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
  • aktywizacja społeczna osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
  • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej;
  • działalność charytatywna;
  • propagowanie i rozwijanie idei społeczeństwa otwartego w kierunku poszanowania osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz współpraca z innymi organizacjami, organami administracji publicznej, osobami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych.
Zachęcamy i zapraszamy serdecznie do współpracy

Informacje o Stowarzyszeniu

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za 2013 rCopyright © DPS Białystok 2008 - 2016