logo BIP
Strona główna » MENU PODMIOTOWE » Kierownictwo i struktura organizacyjna

 Szukaj


Statut DPS

Kierownictwo i struktura organizacyjna

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

Ogłoszenia przetargi

Nabór na wolne stanowiska

Depozyty po zmarłych mieszkańcach

Redakcja Biuletynu

Sprawozdania finansowe


Strona rządowa BIP

Strona główna DPS


Instrukcja obsługi biuletynu

Administrowanie BIP


Autor tresci: Tadeusz Rutkowski
Opublikowane przez: Tadeusz Rutkowski
Numer wersji dokumentu: 15
pierwsza publikacja: 2004-08-18
tresc wytworzono: 2017-06-08
opublikowano: 2017-06-08

Kierownictwo i struktura organizacyjna

  1. Domem kieruje: dyrektor Urszula Styczyńska tel. (85) 742-22-73

  2. Kierownicy komórek:
    Dział Opiekuńczy: lekarz med. Anna Izabella Gutowska tel. (85) 745-80-75
    Dział Finansowo – Księgowy: główna księgowa Eugenia Filimoniuk  tel.  (85) 742-15-94.
    Dział Wspomagający: Joanna Łabieniec tel. (85) 745-80-82
    Dział Gospodarczy: Krzysztof Kisło tel. (85) 745-80-71

Liczba odwiedzin strony: 0