Miasto Białystok- Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9

informuje o realizacji projektu w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" na podstawie umowy z Dyrektorem PFRON  nr POS/000004/10/D z dnia 12 lipca 2021 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa sanitarnego świadczonych mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej, a przede wszystkim łagodzenie skutków wywołanych wirusem SARS-COV-2 poprzez:

  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • zakup pościeli i sprzętu;
  • organizacja aktywności mieszkańców poprzez utworzenie ziołowego
    zakątka.

Łączna kwota otrzymanego w ramach projektu wsparcia wynosi 39 000 zł."

OIP

 

plakat budzet panstwa4

Realizując obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)  Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku informuje, że realizuje zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania Covid.

Uzyskano dotację w kwocie 115 290 zł, z której będzie można sfinansować:

  • środki ochrony osobistej- fartuchy, maseczki, rękawiczki
  • doposażenie pokoi mieszkalnych, korytarzy, pomieszczeń ogólnodostępnych mieszkańcom - podajniki na płyny dezynfekcyjne, podajniki na ręczniki, termometry, wózki kąpielowe
  • oraz doposażenie Domu – ochrony z pleksy, wyparzarki do naczyń,maty dezynfekcyjne.

Zadanie jest realizowane do 31.12.2021 roku.

 

plakat budzet panstwa3 1

 

plakat budzet panstwa2

 

plakat 2c

plakat 2b

 

plakat 2a

 

 

plakat budzet panstwa1