Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem"

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" w DPS zostaje przeniesione na 28.04.2021 r. godz. 10.00 - odbędzie się z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych w sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2. 

Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych/SENI za wsparcie finansowe naszej działalności  w 2020 roku.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2020

 

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
przy ul. Świerkowej 9
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

 

Dofinansowanie projektu: 100 644,35 zł