Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem"

Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania osobom prywatnym oraz partnerom - Dyrektorowi Oddziału Podlaskiego PFRON, Stadionowi Miejskiemu, Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych/SENI, IPSON, Podlaskiemu Przedsiębiorstwu Mięsnemu, Hurt Detal Artykuły Spożywczo - Rolne Anna Siekierko, Lauren Peso Inwestycje w Zrządzaniu, Aptece "Pod Lwem", Reha-Med Sklep Medyczny, Sklepy Mięsne Ekspert w Białymstoku Grzegorz Jastrzębski, Aptece pod Lwem, Kompanii Piwowarskiej Dojlidy, Gospodarstwu Ogrodniczemu M. Korolczuk, Nadleśnictwu Dojlidy, uczniom, pracownikom i Dyrekcji III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, uczniom, rodzicom i nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku, uczniom, nauczycielom i rodzicom Szkoły Podstawowej Nr 14 w Białymstoku, członkom Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca z parafii NMP Matki Kościoła przy ul. Pogodnej w Białymstoku oraz uczniom Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Boruty 18 w Białymstoku za wsparcie finansowe i rzeczowe naszej działalności w 2022 roku.

Szczególne podziękowania kierujemy również do naszych wolontariuszy za nieoceniony wkład i zaangażowanie w nasz rozwój.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2022 rok

 
W dniu 16 czerwca 2023 r. w Świetlicy DPS przy ul. Świerkowa 9 o godzinie 14: 30 odbędzie się Walne zebranie członków Stowarzyszenia. Ze względu na charakter spotkania, obecność jest obowiązkowa.
Porządek obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Dobrze Być Razem” w dniu 16.06.2023 r.
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie Rocznego Sprawozdania za 2022r.
4. Sprawozdanie z działalności za 2022r.
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie Walnego Zebrania.