Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem"

W dniu 4 stycznia 2013 r. zostało zarejestrowane przy naszym Domu Stowarzyszenie na rzecz osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych „Dobrze być razem”. Zrzesza ono członków zarówno spośród pracowników, jak i mieszkańców Domu. Może również zrzeszać osoby fizyczne i prawne.

Główne cele działalności to:

  • wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9;
  • poprawa jakości i warunków życia osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
  • aktywizacja społeczna osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
  • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej;
  • działalność charytatywna;
  • propagowanie i rozwijanie idei społeczeństwa otwartego w kierunku poszanowania osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz współpraca z innymi organizacjami, organami administracji publicznej, osobami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych.

Zachęcamy i zapraszamy serdecznie do współpracy

Informacje o Stowarzyszeniu

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za 2013 r