Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem"


Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w minionym roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Wojewody Podlaskiego,
 • Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
 • Oddziału PFRON w Białymstoku,
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • Firmy IPSON,
 • Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
 • Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
 • Telewizji Polskiej Białystok i Polskiemu Radiu Białystok,
 • osobom prywatnym oraz wolontariuszom.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2016


Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania instytucjom, partnerom i osobom prywatnym, które wspierały naszą działalność. Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • Oddziału PFRON w Białymstoku,
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • Firmy IPSON,
 • Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
 • Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
 • darczyńcom prywatnym oraz wolontariuszom.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2015.

W dniu 4 stycznia 2013 r. zostało zarejestrowane przy naszym Domu Stowarzyszenie na rzecz osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych „Dobrze być razem”. Zrzesza ono członków zarówno spośród pracowników, jak i mieszkańców Domu. Może również zrzeszać osoby fizyczne i prawne.

Główne cele działalności to:

 • wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9;
 • poprawa jakości i warunków życia osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
 • aktywizacja społeczna osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej;
 • działalność charytatywna;
 • propagowanie i rozwijanie idei społeczeństwa otwartego w kierunku poszanowania osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz współpraca z innymi organizacjami, organami administracji publicznej, osobami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych.

Zachęcamy i zapraszamy serdecznie do współpracy

Informacje o Stowarzyszeniu

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za 2013 r