odbiór nowego samochodu

 

W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie kluczy Pani Dyrektor Jolanta Den do nowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. W przecięciu wstęgi wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Pan Zbigniew Nikitorowicz, Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON Pani Grażyna Bogdańska, Pani Elżbieta Pomian - pracownik PFRON, Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej MOPR Bożena Lewicka – Serafin, Kierownik PCPR w Zambrowie Pan Karol Kossakowski. Dziewięcioosobowe auto marki Ford zostało sfinansowane z „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 000,00 zł. Pozostałą kwotę 148 140,00 zł przekazało Miasto Białystok, a całkowity koszt samochodu wyniósł 268 140,00 zł. Pojazd posłuży do przewozu mieszkańców na wizyt lekarskie, konsultacje, badania, wydarzenia kulturalne w mieście i poza nim, wycieczki, wyjazdy do innych domów, wyjazdy do miejsca zamieszkania przed pobytem w DPS.

Link do fotorelacji