W dniu 30.06.2021r. z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyła się impreza plenerowa pt. „Powitanie lata” . Swoja obecnością zaszczycili nas:
 1. Pan Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski
 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Pani Agnieszka Górska
 3. W zastępstwie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Pani Katarzyna Józefowicz
 4. W zastępstwie Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych - Pani Anna Dobrowolska Cylwik
 5. Dyrektor Dziennego DPS przy ul. Nowogródzkiej w Białymstoku Pani Anna Legus
 6. Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej w Białymstoku Pani Joanna Kryńska
 7. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Anna Kalinowska
 8. Kierownik świetlicy przy Dziennym DPS przy ul. Barszczańskiej w Białymstoku Pani Ewa Bogdan
 9. Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON w Białymstoku PaniGrażyna Bogdańska
 10. Kierownik Obiektów sportowych Zespołu Szkół Mechanicznych im. św. Józefa Pan Arkadiusz Studniarek
 11. Prezes Stowarzyszenia „Dobrze Być Razem” Pani Bogusława Sawicka
 Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski oficjalnie otwiera uroczystość wypuszczając balon
 
Podczas imprezy wystąpili:
 • Zespół „4ever”, lider Pan Rafał Woźniewski
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Wasilkowie pod przewodnictwem Pana Adama Wolańskiego
 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. 11 Listopada
 • mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej
 • seniorzy Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowogródzkiej
 • dzieci i wychowankowie ze świetlicy dziennego pobytu przy ul. Barszczańskiej