Nasza mieszkanka Zenobia Babińska zajęła III miejsce w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Uroczystość wręczenia nagród połączona z wystawą prac odbędzie się 20 czerwca w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Organizowany przez PFRON od 2003 roku konkurs to największy przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W 2021 roku do Oddziałów PFRON nadesłano ponad 2200 prac. Odbiorcami konkursu są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy. Zgłoszonym pracom towarzyszył temat „To, co kocham”.
Do konkursu można było zgłaszać prace w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja, fotografia.
Prace na etapie ogólnopolskim oceniła komisja konkursowa, w skład której weszli m.in. dr hab. Michał Borys z Akademii Sztuk Pięknych, Andrzej Renes, artysta rzeźbiarz, autor wielu rzeźb pomnikowych w Polsce i na świecie, Marta Miś z Narodowej Galerii Sztuki Zachęta oraz Anna Knapek z Muzeum Narodowego w Warszawie.
Podobnie jak w poprzednich latach, w każdej z pięciu kategorii przewidziano nagrody pieniężne dla autorów oraz placówek zgłaszających prace. Otrzymaną nagrodę placówka może przeznaczyć na dowolny cel związany z rehabilitacją społeczną swoich niepełnosprawnych podopiecznych.
Wszystkie nagrodzone prace będą prezentowane na profilu PFRON w serwisie Facebook.
 
Praca konkursowa