Kolejni mieszkańcy odwiedzili Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. W skansenie podziwialiśmy drewnianą architekturę wsi, dwór z Bobry Wielkiej, Szkołę wiejską, oraz kapliczki, studnie, wiatraki.

 

Wizyta w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej