Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania instytucjom, partnerom i osobom prywatnym, które wspierały naszą działalność. Szczególne podziękowania kierujemy do:

  • Prezydenta Miasta Białegostoku,
  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
  • Oddziału PFRON w Białymstoku,
  • Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
  • Firmy IPSON,
  • Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
  • Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
  • darczyńcom prywatnym oraz wolontariuszom.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2015.