Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w 2018 roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:

  • Prezydenta Miasta Białegostoku,
  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
  • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
  • Oddziału PFRON w Białymstoku,
  • Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych,
  • Firmy IPSON,
  • Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
  • osobom prywatnym oraz wolontariuszom.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2018