Zarząd Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 składa serdeczne podziękowania podmiotom, które wspierały naszą działalność w minionym roku. Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Wojewody Podlaskiego,
 • Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9,
 • Oddziału PFRON w Białymstoku,
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • Firmy IPSON,
 • Firmy PZU Oddział w Białymstoku,
 • Apteki Pod Lwem w Białymstoku,
 • Telewizji Polskiej Białystok i Polskiemu Radiu Białystok,
 • osobom prywatnym oraz wolontariuszom.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Dobrze Być Razem" za rok 2016